Новини‎ > ‎

Сімейній медицині КМУ "Міська поліклініка № 3" – 12 років!

опубліковано 20 трав. 2013 р., 10:03 Петринич Оксана Анатоліївна ‎(БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 20 трав. 2013 р., 10:03 ]
На сьогоднішній день беззаперечним виявляється той факт, що українська медицина в її широкому і вузькому розумінні потребує змін. При цьому, як доводить зарубіжна практика, одним з найперспективніших напрямків в цій сфері є запровадження загальної практики сімейної медицини. Згідно даних світової статистики, близько 80% всіх проблем, пов’язаних зі здоров’ям, в розвинених країнах сьогодні вирішується в первинній ланці охорони здоров’я без направлення на більш дорогі етапи вторинної і третинної допомоги. Вирішити ці проблеми і реалізувати їх частково на практиці повинен лікар нової для України формації – лікар загальної практики – сімейний лікар.
Сімейну медицину, як спеціальність відрізняє ряд надзвичайно важливих принципів. Головні із них :
- довготривалість і безперервність спостереження;
- багатопрофільність первинно-медичної допомоги;
- відношення до сім'ї, як до одиниці медичного обслуговування;
- превентивність, як основа діяльності сімейного лікаря;
- економічна ефективність і доцільність допомоги;
- координація медичної допомоги;
- відповідальність пацієнта, членів його сім'ї і суспільства за збереження і покращення його здоров'я.
Довготривалість допомоги - це набагато більше, ніж медичне обслуговування одного і того ж пацієнта протягом тривалого часу. Поняття довготривалості включає, з одного боку, взаємовідносини між системою сім'я - лікар - медсестра і, з іншого боку, взаємовідносини з іншими спеціалістами, працюючими у сфері охорони здоров'я, до яких приходиться звертатися сімейному лікарю за допомогою і порадою. Спеціаліст із сімейної медицини проводить пацієнта через всі складності медичного “сервісу”. Сімейний лікар та сімейна медсестра відіграють роль захисників інтересів пацієнта, інтеграторів медичного “сервісу” незалежно від місця, де здійснюється цей процес - в медичному закладі, дома, чи на роботі.
Впровадження сімейної медицини як інноваційний процес в охороні здоров’я супроводжується розробкою та апробацією різноманітних моделей, кожна з яких має свою специфіку. Однією з умов переходу до організації ПМСД на засадах сімейної медицини є поступовість, поетапність.
В КМУ МП №3 м. Чернівці поетапний перехід на обслуговування населення за принципом “загальна практика – сімейна медицина” розпочато в 2001 р. В червні місяці цього року створено відділення загальної практики-сімейної медицини (ЗП-СМ) у складі трьох лікарів загальної практики, випускників інтернатури кафедри госпітальної терапії Буковинської державної медичної академії. На першому етапі на протязі двох років сімейні лікарі обслуговували доросле населення та дітей у віці від 7 років. На другому етапі сімейні лікарі перейшли на обслуговування дітей від народження. Цьому етапу передувало місячне стажування сімейних лікарів у дитячій поліклініці та лікарні. Третій етап впровадження сімейної медицини в поліклініці розпочатий у квітні 2005 р., коли склад відділення ЗП-СМ був збільшений до 6 лікарських посад. На відміну від першої групи сімейних лікарів, це 2 терапевти та 1 педіатр після спеціалізації на кафедрі сімейної медицини. Враховуючи певні труднощі у переході колишніх терапевтів та педіатрів до індивідуальної лікарської практики, для них створена загальна територіально-сімейна дільниця (4500 пацієнтів), в якій працювали 2 сімейних лікаря з обслуговування дорослого та 1 сімейний лікар з обслуговування дитячого населення. Синхронізація часу роботи дала змогу сімейним лікарям обмінюватися досвідом роботи як з дорослими пацієнтами, так і з дітьми. Через 6 місяців лікарі перейшли на індивідуальну практику сімейної медицини.
Штат відділення ЗП-СМ станом на 2013 рік: завідувач відділенням, 6 лікарів ЗП-СМ, 14 медичних сестер, 1 молодша медична сестра. У 3-х лікарів вища категорія, 3-х друга категорія і у 1-го сертифікат спеціаліста. У медичних сестер 4 мають вищу категорію, 2 – першу, 3 – другу. У відділення ЗП-СМ медицини обслуговується 2237 сімей, 7134 дорослих пацієнтів та 1245 дітей (у т.ч. дітей до року – 80).
За 12 років роботи відділення ЗП-СМ можна відмітити значний вплив профілактичної роботи лікарів та медичних сестер, що відбивається на показниках діяльності, а саме, збільшилась питома вага дітей, які перебувають на природному вигодовуванні, що позначилось на зменшенні захворюваності дітей першого року життя. Кількість направлень пацієнтів до вузьких спеціалістів впродовж 2006-2012 рр. зменшилась з 21,9% до 15,1%. За останні 5 років відмічено зростання виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях і відповідно зниження показника онкозахворювань в запущених стадіях – від 50,0% у 2006 р. до 25,0% у 2012 р., що свідчить про краще виявлення хворих даної категорії. Захворюваність на туберкульоз останні 4 роки на території обслуговування відділення сімейної медицини склало у середньому 28,9 на 100 тис. населення, що у 2 рази менше ніж у цілому по місту Чернівці (57,2 на 100 тис. населення).
На всіх етапах переходу на сімейну медицину налагоджена робота по консультації дітей педіатрами вузьких спеціальностей КМУ «Міська дитяча поліклініка». Доросле населення знаходиться у вигіднішій ситуації, тому що вузькі спеціалісти є в цій же установі, що і сімейні лікарі.
Постійно, по потребі, проводиться консультування хворих дорослих і дітей співробітниками кафедри сімейної медицини БДМУ, основна база якої знаходиться в КМУ МП №3. Значна частина хворих проходить лікування в умовах денного стаціонару відділення загальної практики-сімейної медицини КМУ МП №3.
Відношення населення до сімейних лікарів за період функціонування відділення ЗП-СМ кардинально змінилося, люди стали прихильними до сімейних лікарів і це дуже помітно на дільницях, де лікар працює більше 3-5 років безперервно.

Білецький С.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини БДМУ;
Бойко В.В., завідувач відділенням сімейної медицини КМУ «Міська поліклініка №3».