Головна‎ > ‎

Навчально-практичний центр ПМСД

Більшість випускників вищих навчальних медичних закладів, маючи достатні теоретичні знання та навички, психологічно не готові до роботи сімейним лікарем у сільській місцевості, адже система їх професійної підготовки не передбачає детального ознайомлення зі специфікою роботи в амбулаторії лікаря ЗПСЛ. З метою удосконалення підготовки лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина», післядипломної перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів сімейної медицини, проходження практики студентами, покращення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям сільської місцевості відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» у 2012 році за участю кафедри сімейної медицини БДМУ створено університетський Навчально-практичний центр (НПЦ) ПМСД БДМУ на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району, у 2013 році – НПЦ ПМСД БДМУ –         у с. Бояни Новоселицького району. 

 


Основними напрямками роботи центрів є: 
· навчальний – підвищення рівня знань лікарів-інтернів, сімейних лікарів, студентів з питань загальної практики-сімейної медицини згідно існуючих вітчизняних та світових стандартів. При цьому враховуються кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики-сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу, об’єм медичних компетенцій і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях; 
· консультативно-лікувальний – участь у створенні єдиного алгоритму надання невідкладної допомоги, лікування та реабілітації населення в межах компетенції сімейного лікаря, впровадження сучасних лікувально-діагностичних та реабілітаційних стандартів (професори і доценти кафедри сімейної медицини здійснюють заплановані консультативно-лікувальні виїзди в НПЦ ПМСД БДМУ); 
· науково-дослідний – участь в організації та проведенні досліджень, спрямованих на вивчення актуальних питань сімейної медицини (у т.ч. лікарі-інтерни при написанні науково-дослідних робіт обстежують пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою до НПЦ ПМСД БДМУ); 
· організаційний – аналіз існуючих форм звітності, підготовка інформаційних матеріалів та пропозицій, проведення організаційних заходів для удосконалення допомоги населенню за принципом загальної практики-сімейної медицини; 
· інтеграційний – налагодження співпраці з фаховими асоціаціями, які працюють у напрямку сімейної медицини. 
Пріоритетною функцією НПЦ ПМСД є відпрацювання лікарями-інтернами, студентами 6 курсу практичних навичок обстеження пацієнтів та алгоритмів надання первинної медико-санітарної допомоги в умовах сільської місцевості; формування знань і вмінь щодо диспансеризації населення; проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та відбір осіб з метою санаторно-курортного лікування; організація та проведення санітарно-освітньої роботи серед населення; ведення та заповнення первинної медичної документації, яка є в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. 

НПЦ ПМСД БДМУ оснащені типовим обладнанням згідно з вимогами МОЗ України і мають наступні структурні компоненти: реєстратура, долікарський кабінет, кабінети завідувача та сімейних лікарів, оглядовий кабінет, маніпуляційна, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет, кабінет функціональної діагностики, палата денного стаціонару, допоміжні кабінети, стоматологічний кабінет, аптечний пункт. 

Колективом кафедри сімейної медицини розроблено тематичний план практичної підготовки лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина» на заочному циклі. Затверджений перелік та обсяг практичних навичок в інтернатурі з урахуванням «Наскрізної програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики-сімейної медицини», що дозволяє підвищити рівень практичної підготовки майбутніх лікарів та передбачає поліпшення контролю якості знань на всіх етапах підготовки інтернів і спеціалістів з урахуванням потреб практичної медицини. 

Таким чином, координатором роботи НПЦ ПМСД БДМУ є кафедра сімейної медицини, професорсько-викладацький склад якої здійснює навчально-виховний та лікувальний процеси з використанням нових форм і методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я. Тренерами НПЦ ПМСД БДМУ є завідувачі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини. 
  
 
Перший досвід роботи НПЦ ПМСД показав доцільність його створення, високу ефективність проведення навчального процесу для лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному циклі навчання), лікарів-слухачів, студентів, клінічних ординаторів за фахом «загальна практика-сімейна медицина». Створення НПЦ ПМСД та їх діяльність дали можливість значно підвищити рівень медичного обслуговування жителів села, що є актуальним згідно із сучасними вимогами реформування медичної галузі щодо поліпшення функціонування первинної ланки надання медичної допомоги.


ЗМІ про НПЦ ПМСД БДМУ: