Головна‎ > ‎

Колектив кафедри


 Завідувачка кафедри сімейної медицини
доктор медичних наук, професор Лариса Петрівна Сидорчук 

Кандидатська дисертація: „Функціональні зміни вегетативного забезпечення систем організму при артеріальній гіпертензії в умовах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування” (Київ, 2001)
Докторська дисертація: „Комплексне лікування хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів” (Харків, 2010)

 

Професор кафедри сімейної медицини
доктор медичних наук, професор Семен Віссаріонович Білецький
 
Кандидатська дисертація: „Экспериментальное и клиническое обоснование оксигенотерапии гепатитов и цирроза печени” (Черновцы, 1975)
Докторська дисертація: „Кардиоренальные механизмы адаптации в норме и при ишемической болезни сердца 
(клинико-экспериментальное исследование)” (Одесса, 1994)
 
 
Професор кафедри сімейної медицини
доктор медичних наук, доцент Сергій Іванович Іващук

Кандидатська дисертація: „Оптимізація консервативного лікування гострих тромботично- запальних захворювань вен нижніх кінцівок” (Тернопіль, 1999)

Докторська дисертація: "Механізми формування гострого і загострення хронічного панкреатиту з урахуванням предикторів їх розвитку" (Тернопіль, 2018)
 
 
Доцент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук, доцент Лариса Василівна Мельничук
 
Кандидатська дисертація: „Комплексна оцінка мікробіоценозу кишечника у дітей Буковини у зв’язку з мікросоціальними, екологічними та медичними факторами” (Львів, 2002)
 
 
Доцент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук, доцент Тетяна Василівна Казанцева
 
Кандидатська дисертація: „Метаболічні порушення та структурно-функціональні зміни серця у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом другого типу та ожирінням і шляхи їх корекції” (Київ, 2007)
 
 
Доцент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук, доцент Оксана Анатоліївна Петринич
 
Кандидатська дисертація: „Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та можливості їх корекції S-амлодипіном і лізиноприлом” (Київ, 2011)
 
 
Доцент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук, доцент Лівія Василівна Никифор 
 
Кандидатська дисертація: „Профілактика і оптимізація лікування гнійно-септичних ускладнень пуерперію" (Харків, 1999)
 
 
Асистент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук Аліна Андріївна Соколенко
 
Кандидатська дисертація: „Молекулярно-генетичні та метаболічні особливості діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів” (Тернопіль, 2015)
 

Асистент кафедри сімейної медицини
Маріанна Миколаївна Сем'янів
 
 

Асистент кафедри сімейної медицини
кандидат медичних наук Юлія Миколаївна Яринич

Кандидатська дисертація: "Механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ожирінням" (Чернівці, 2019)
 
 
Асистент кафедри сімейної медицини
Юлія Василівна Репчук
 
 
Старший лаборант, аспірант кафедри сімейної медицини
Ксенія Олександрівна Воронюк