Головна‎ > ‎

Асоціація сімейних лікарів Чернівецької області

21 червня 2006 року створена Асоціація сімейних лікарів Чернівецької області.
У світі громадські організації називають третім сектором держави - це невід'ємна складова суспільства, де кожний громадянин або об'єднання мають змогу висловити і відстояти свою точку зору, яка іноді не співпадає або часто вступає в протиріччя з офіційною.
Саме вони є головною рушійною силою перетворень у різних галузях діяльності суспільства, зокрема в медицині та соціальній сфері, і тому так цінуються і підтримуються своїми державами.
Завдання Асоціації на сьогодні: сприяти органам влади у реформуванні галузі охорони здоров'я Чернівецької області на засадах сімейної медицини; сприяти максимальному використанню можливостей світової медичної науки та міжнародного співробітництва для забезпечення інтелектуального і духовного розвитку сімейних лікарів; скоординувати зусилля сімейних лікарів у відстоюванні своїх професійних прав; брати участь у підготовці та проведенні атестацій сімейних лікарів і сімейних медсестер.
Крім основних завдань - підвищення професійного рівня та захист прав своїх членів, Асоціація сімейних лікарів займається освітянською роботою як серед медиків, так і серед широких верств населення щодо переваг та необхідності впровадження сімейної медицини в практику охорони здоров'я.